bg   en

ОП„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

logo1 logo2

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0492-C01

На 25.02.2021г. ФЕНИКС 94 ООД стартира изпълнението на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0492-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат от изпълнение на дейностите се очаква постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проекта се изпълнява в рамките на 3 месеца с начало 25.02.2021г. и край 25.05.2021г. и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Проект №BG16RFOP002-2.001-0577-C01

Проект №BG16RFOP002-2.001-0577-C01 за Закупуване на 22 едноцилиндрови кръглоплетачни машини (19 едноцилиндрови кръглоплетачни машини (1 основен и 5 допълнителни цвята ) и 3 едноцилиндрови кръглоплетачни машини(1 основен и 6 допълнителни цвята+дизайн селектиран плюш), изпълнен с финансовата подкрепата на ЕС, Европейски фонд за регионално развитие чрез ОП„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Обща стойност: 782 635.00лв., от които 399143.85лв. европейско и 70437.15лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 23.12.2015
Край на проекта: 23.12.2016
www.eufunds.bg

Тръжна документация за провеждане на процедура „Избор на изпълнител, с предмет „Закупуване на 22 едноцилиндрови кръглоплетачни машини (19 едноцилиндрови кръглоплетачни машини (1 основен и 5 допълнителни цвята) и 3 едноцилиндрови кръглоплетачни машини (1 основен и 6 допълнителни цвята+дизайн селектиран плюш)“.

bamboo modal cotton climayarn coolmax thermolite merino prolen tactel teflon lycra coolcottonmax sanitized
Fenix94.com © Всички права запазени