bg   en

ОП„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проект №BG16RFOP002-2.001-0577-C01 за Закупуване на 22 едноцилиндрови кръглоплетачни машини (19 едноцилиндрови кръглоплетачни машини (1 основен и 5 допълнителни цвята ) и 3 едноцилиндрови кръглоплетачни машини(1 основен и 6 допълнителни цвята+дизайн селектиран плюш), изпълнен с финансовата подкрепата на ЕС, Европейски фонд за регионално развитие чрез ОП„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Обща стойност: 782 635.00лв., от които 399143.85лв. европейско и 70437.15лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 23.12.2015
Край на проекта: 23.12.2016
www.eufunds.bg

logo1 logo2

Тръжна документация за провеждане на процедура “Избор на изпълнител, с предмет „Закупуване на 22 едноцилиндрови кръглоплетачни машини (19 едноцилиндрови кръглоплетачни машини (1 основен и 5 допълнителни цвята) и 3 едноцилиндрови кръглоплетачни машини (1 основен и 6 допълнителни цвята+дизайн селектиран плюш)”.

bamboo modal cotton climayarn coolmax thermolite merino prolen tactel teflon lycra coolcottonmax sanitized
Fenix94.com © Всички права запазени