Колекции

Представените колекции са разработени от дизайнерите на ФЕНИКС 94 ООД.
Те показват част от производствените възможности на фирмата и могат да бъдат използвани като база за договаряне на поръчки.