Доставка

Срокове и доставка

Сроковете за доставка са посочените от спедиторската компания ЕКОНТ срокове за доставка, т.е.:

Поръчки, направени до 12:00часа и потвърдени от доставчика, се предават на спедитора в деня на поръчката. Поръчки, направени след 12:00 часа и потвърдени от доставчика се предават на спедитора на следващия работен ден. Поръчки, направени след 12:00 часа в Петък, или преди празничен ден, се предават на спедитора в първия работен ден. Спедиторът е длъжен да достави поръчката на клиентита до 3 дена след нейното приемане.

Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, “ФЕНИКС 94” ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. “ФЕНИКС 94” ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че то и причинено от куриер или друг доставчик.

В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, “ФЕНИКС 94” ООД не носи отговорност за тази стока. Евентуалните рекламациите, свързани с такива щети следва да се отнесат към куриера/доставчика на стоката.

В случаите, когато от “ФЕНИКС 94” ООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. Потребителят/клиентът е задължен да снабди търговеца с необходимата информация за доставката като посочи точен адрес, лице за контакти и телефон при заявката. “ФЕНИКС 94” ООД не е обвързано от каквото и да е задължене за изпълнение на поръчката и доставката в случаите, когато потребителят/клиентът е посочил неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката. При неизпълнение на посочените в настоящата разпоредба задължения, потребителят/клиентът се задължава да обезщети търговеца за всички извършени допълнителни разходи, свързани със съхранението и последващата доставка на стоката, както и с невъзможността същата да бъде доставена.
При предаване стоката на потребителя/клиента или на третото лице – пълномощник, страните подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката и се намира на посочения от клиента адрес. При неоправдан отказ от получаване на стоката, потребителя/клиента дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката обратно към “ФЕНИКС 94” ООД.